प्रदेश सचिव श्री देवेश मणि त्रिपाठीज्यू लाई यस मन्त्रालयमा स्वागत गर्दाका केही झलकहरु २०७८।०६।११