सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश भित्र चुनढुङ्गाको प्रचुरता र उपयोगिता सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सूचना तथा समाचारहरु 2078/12/29 View
2 Call for Bachelor's & Master's Thesis Research Proposals सूचना तथा समाचारहरु 2078/12/30 View
3 Call for Bachelor's & Master's Thesis Research Proposals सूचना तथा समाचारहरु 2078/12/30 View
4 क्याटलग सपिङ विधिबाट गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079/1/11 View
5 क्याटलग सपिङ विधिबाट गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2079/1/11 View
6 विशिष्ट उद्योग स्थापना/प्रवर्ध्दनका लागि पुँजीगत अनुदान सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (दोश्रो तथा अन्तिम पटक) प्रकाशित सूचना तथा समाचारहरु 2079/1/12 View
7 नव उद्यम स्थापना तथा प्रवर्द्धनका लागि अनुदान सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079/2/19 View
8 कञ्‍चन कमर्शियल कम्प्लेक्स भवन निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन सूचना तथा समाचारहरु 2079/2/30 View
9 सुदूरपश्‍चि प्रदेश वन नियमावली, २०७८ सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-30 admin View