Act
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 सुदूरपश्‍चि प्रदेश वन नियमावली, २०७८ ऐन 2079-04-23 View
2 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ ऐन 2078-08-09 View
3 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ ऐन 2078-08-09 View
4 वन, वन्यजन्तु, वातावरण भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षण तर्फको वार्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८।०७९ ऐन 2078-07-01 View
5 पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८।०७९ ऐन 2078-07-01 View
6 प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि वार्षिक कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८।०७९ ऐन 2078-07-01 View
7 सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ ऐन 2078-05-21 View
8 बडीकेदार क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७७ ऐन 2077-12-27 View
9 बैद्यनाथ धाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७७ ऐन 2077-12-12 View
10 रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७६ ऐन 2077-09-21 View